Tarieven tandheelkunde

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2020. Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. THC Obdam is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens. Ook vindt u in deze tabel de techniekkosten.

CODEPRESTATIESTARIEF
A10Geleidings- en/of infiltratie verdoving€ 14,58
A15Oppervlakte verdoving€ 7,58
A20Behandeling onder algehele narcose€ **

CodePrestatiesTarief
C11Periodieke controle€ 22,16
C13Probleemgericht consult€ 22,16
C22Schriftelijke medische anamnese€ 22,16
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan€ 104,95
C29*Studiemodellen t.b.v. behandelplan€ 29,15
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak€ 58,31
C70Keuringsrapport met bitewingfoto’s€ **
C75Keuringsrapport zonder bitewingfoto’s€ **
C76Afgifte gezondheidsverklaring€ **
C80Mondzorg aan huis€ 17,49
C84Voorbereiding behandeling onder algehele narcose€ 46,65
C85Weekendbehandeling€ 22,16
C86Avondbehandeling€ 22,16
C87Nachtbehandeling€ 22,16
C90Niet nagekomen afspraak€ **

PRESTATIESTARIEF
Gipsmodelkostprijs
Werkmodellen in occlusie (ongezeept)kostprijs
Studiemodellen gezeept in articulatorkostprijs
3D digitale modellenkostprijs

CodePrestatiesTarief
E01Wortelkanaalbehandeling consult€ 22,16
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult€ 40,82
E03Consult na tandheelkundig ongeval€ 32,07
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten€ 47,90
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal€ 104,95
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen€ 151,60
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen€ 198,24
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen€ 244,89
E19Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting€ 17,49
E31Snij-/ hoektand€ 116,61
E32Premolaar€ 163,26
E33Molaar€ 209,91
E34*Aanbrengen retrograde vulling€ 23,32
E36*Het trekken van een element met re-implantatie€ 81,63
E37 Kijkoperatie€ 69,97
E40Directe pulpa-overkapping€ 29,15
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval€ 11,66
E43*Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval€ 23,32
E44Verwijderen spalk€ 5,83
E45Aanbrengen rubberdam€ 11,66
E51Verwijderen van kroon of brug€ 34,98
E52Moeilijke wortelkanaalopening€ 29,15
E53Verwijderen van wortelstift€ 40,82
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal€ 29,15
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal€ 29,15
E56Voortgezette behandeling met iatrogene schade€ 40,82
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie€ 29,15
E60Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel€ 46,65
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting€ 81,63
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting€ 52,48
E63*Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA)€ 43,73
E64Afsluiting van open wortelpunt€ 46,65
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement€ 46,65
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal€ 58,31
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal€ 29,15
E85Elektronische lengtebepaling€ 13,81
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling€ 78,71
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling€ 58,31
E90Inwendig bleken, eerste zitting€ 46,65
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting€ 17,49
E97*Uitwendig bleken per kaak€ 72,88
E98Materialen voor thuisbleken€ **

PRESTATIESTARIEF
Bleeklepelkostprijs

CodePrestatiesTarief
G21Functieonderzoek kauwstelsel€ 104,95
G22Verlengd onderzoek OPD€ 209,91
G23Spieractiviteitsmeting en registratie€ 93,29
G41Consult OPD-therapie A (nietcomplex)€ 61,22
G62*Occlusale spalk€ 149,19
G68*Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk€ 44,21
G47Evaluatie/herbeoordeling na
OPD therapie A
€ 69,97
G43Consult OPD-therapie B (complex)€ 117,78
G44*Therapeutische injectie€ 64,14
G46*Consult voor instructie geïndividualiseerde
apparatuur (eenmalig)
€ 46,65
G48Evaluatie/herbeoordeling na
OPD therapie B
€ 116,61
G10Niet-standaard beetregistratie€ 87,46
G11Scharnierasbepaling€ 87,46
G12Centrale relatiebepaling€ 81,63
G13Protrale/laterale bepalingen€ 58,31
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie€ 524,77
G16Therapeutische positiebepaling€ 29,15
G20Beetregistratie intra-oraal€ 58,31
G15Voor het behouden van beethoogte€ 29,15
G65*Indirect planmatig inslijpen€ 320,69
G69*Opbeetplaat€ 64,14
G33*Aanbrengen front/hoektandgeleiding€ 58,31
G71*Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)€ 291,54
G72Controlebezoek MRA€ 29,15
G73*Reparatie MRA met afdruk€ 46,65

PRESTATIESTARIEF
MRA easy comfortkostprijs

PRESTATIESTARIEF
Repositie/stabilisatie splintkostprijs
Nightguard (zachte beschermplaat)kostprijs

CodePrestatiesTarief
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal€ 69,97
V30Fissuurlak, eerste element€ 26,24
V35Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting€ 14,58
V40Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament€ 5,83
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje€ 11,66
V70*Parapulpaire stift€ 11,66
V71Eénvlaksvulling amalgaam€ 24,49
V72Tweevlaksvulling amalgaam€ 39,07
V73Drievlaksvulling amalgaam€ 50,73
V74Meervlaksvulling amalgaam€ 71,13
V80*Wortelkanaalstift€ 20,41
V81Eénvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer€ 36,15
V82Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer€ 50,73
V83Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer€ 62,39
V84Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer€ 82,80
V85*Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element€ 8,75
V91Eénvlaksvulling composiet€ 46,65
V92Tweevlaksvulling composiet€ 61,22
V93Drievlaksvulling composiet€ 72,88
V94Meervlaksvulling composiet€ 93,29

CodePrestatiesTarief
H11Trekken tand of kies€ 43,73
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€ 32,65
H21Kosten hechtmateriaal€ 6,06
H26Hechten weke delen€ 64,14
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap€ 69,97
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak€ 52,48
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje€ 34,98
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting€ 69,97
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting€ 93,29
H44Primaire antrumsluiting€ 64,14
H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling€ 58,31
H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling€ 17,49
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak€ 81,63
H60Marsupialisatie€ 81,63
H65Primaire sluiting€ 157,43
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak€ 81,63
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak€ 157,43
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak€ 110,78
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak€ 186,58
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B€ 58,31

CodePrestatiesTarief
J01Initieel onderzoek implantologie€ 64,67
J02Verlengd onderzoek implantologie€ 99,49
J03*Proefopstelling€ 134,31
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan€ 44,77
J06Vrijleggen foramen mentale€ 29,85
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik€ **
J08*Aanbrengen botvervangers in extractie wond€ 19,90
J09*Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft€ 238,77
J10*Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting€ 149,23
J11Prepareren donorplaats € 134,31
J12*Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft€ 144,26
J13*Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting€ 69,64
J15*Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft€ 84,57
J16*Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft€ 80,12
J17*Aanvullende ophoging bodem bijholte€ 129,34
J18*Ophoging bodem bijholte orthograad€ 59,69
J19Toeslag esthetische zone€ 63,56
J20*Plaatsen eerste implantaat, per kaak€ 227,33
J21*Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond€ 77,29
J22*Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond€ 108,40
J23*Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)€ 74,62
J24*Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond€ 23,56
J25*Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond€ 42,42
J26Moeizaam verwijderen implantaat€ 164,16
J27*Vervangen implantaat€ 227,33
J30Bindweefseltransplantaat, eerste€ 104,46
J31Volgende bindweefseltransplantaat€ 47,13
J32*Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef€ 114,41
J40*Twee magneten/drukknoppen€ 146,10
J41*Elke volgende magneet, drukknop€ 34,82
J42*Staaf tussen twee implantaten€ 203,95
J43*Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak€ 64,67
J44*Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon€ 24,87
J50*Boven- en onder klikgebit€ 512,37
J51*Onder-klikgebit€ 333,29
J52*Boven-klikgebit€ 333,29
J53*Omvorming klikgebit€ 99,49
J54*Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten€ 129,34
J55*Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten€ 149,23
J56*Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten€ 174,10
J57Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten€ 84,57
J58Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten€ 109,44
J59Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten€ 134,31
J60Specifiek consult nazorg implantologie€ 54,72
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie€ 89,54
J70*Opvullen zonder staafdemontage€ 139,28
J71*Opvullen met staafdemontage op twee implantaten€ 174,10
J72*Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 198,98
J73*Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 223,85
J74*Reparatie zonder staafdemontage€ 54,72
J75*Reparatie met staafdemontage op twee implantaten€ 104,46
J76*Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 129,34
J77*Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 154,21
J80Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit€ 506,40
J97Overheadkosten implantaten€ 176,13
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie€ 99,68

CodePrestatiesTarief
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten€ 13,07
M02Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten€ 13,07
M03Gebitsreiniging, per 5 minuten€ 13,07
M05Beslijpen en/of behandelen melkelement€ 26,24
M10Fluoridebehandeling, methode I€ 27,63
M20Fluoridebehandeling, methode II€ 22,10
M32*Eenvoudig bacteriologisch onderzoek€ 17,49
M61*Mondbeschermer€ 26,24

PRESTATIESTARIEF
Gebitsbeschermer Juniorkostprijs
Gebitsbeschermer Heavy-prokostprijs

CodePrestatiesTarief
P01*Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw€ 40,82
P02*Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw€ 87,46
P03*Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw€ 58,31
P04*Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw€ 87,46
P06Tissue conditioning volledig kunstgebit€ 40,82
P07*Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk€ 17,49
P08*Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk€ 46,65
P10*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen€ 87,46
P14Individuele afdruk met randopbouw€ 64,14
P15*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen€ 174,92
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 64,14
P17Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur€ 58,31
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 17,49
P21*Volledig kunstgebit bovenkaak€ 174,92
P25*Volledig kunstgebit onderkaak€ 233,23
P27Reoccluderen€ 58,31
P28Naregistratie en remounten€ 58,31
P29Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit€ 45,65
P30*Volledig kunstgebit boven- en onderkaak€ 379,00
P31*Wortelkap met stift€ 145,77
P32Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls€ 87,46
P33Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling€ 58,31
P34*Frame kunstgebit, 1-4 elementen€ 239,06
P35*Frame kunstgebit, 5-13 elementen€ 326,52
P36Individuele afdruk zonder randopbouw€ 29,15
P37Frontopstelling in aparte zitting€ 33,15
P38Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur€ 64,14
P39Toeslag voor bepaling neutrale zone€ 87,46
P40Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element€ 14,58
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk€ 29,15
P42Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling€ 29,15
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen€ 34,98
P45*Noodkunstgebit€ 116,61
P51*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw€ 38,68
P52*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw€ 82,89
P53*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw€ 53,79
P54*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw€ 80,68
P56Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit€ 40,82
P57*Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk€ 17,49
P58*Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk€ 46,65
P60Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit€ 34,98
P65Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit€ 29,15
P70*Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage€ 163,26
P78*Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk€ 46,65
P79*Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk€ 46,65

PRESTATIESTARIEF
Partiële prothese 1-4 elementenkostprijs
Partiële prothese 5-13 elementenkostprijs

PRESTATIESTARIEF
Raderen per element (bij immediaat)kostprijs
Draad-/knopankerkostprijs
Gaasverstevigingkostprijs

PRESTATIESTARIEF
Frame prothese 1-4 elementen (all-in)kostprijs
Frame prothese 5-13 elementen (all-in)kostprijs

PRESTATIESTARIEF
Vergulden frame (2 klammers)kostprijs
Vergulden frame per extra klammerkostprijs
Titaniseren framekostprijs
Metalen kauwvlakkostprijs

PRESTATIESTARIEF
Noodprothese (in 1 keer gereed)kostprijs

PRESTATIESTARIEF
Volledige prothese boven en onderkostprijs
Volledige prothese bovenkostprijs
Volledige prothese onderkostprijs

PRESTATIESTARIEF
Naam inpersenkostprijs
Weekblijvende basiskostprijs

PRESTATIESTARIEF
Basis tariefkostprijs
Breuk/scheurkostprijs
Extra breuk/scheurkostprijs
Vastzetten per elementkostprijs
Extra element vastzettenkostprijs
Naam in prothesekostprijs
Gaasverstevigingkostprijs
Uitbreiden/vernieuwen van één element (exclusief tegenmodel en elementen)kostprijs
Element vernieuwen/uitbreiden (per element)kostprijs
Tegenmodelkostprijs
Immediaat per elementkostprijs
In articulator zettenkostprijs

PRESTATIESTARIEF
Vernieuwen van een anker bij een frame (exclusief tegenmodel)kostprijs
Vernieuwen van een extra ankerkostprijs
Tegenmodelkostprijs
Bevestiging, buigen en lasersoldering t.b.v. uitbreiding framekostprijs

PRESTATIESTARIEF
Rebasing, indirect met randopbouwkostprijs
Rebasing frame/partiële prothesekostprijs
Rebasing met weekblijvende basiskostprijs

CodePrestatiesTarief
R08*Eenvlaks composiet inlay€ 69,97
R09*Tweevlaks composiet inlay€ 134,11
R10*Drievlaks composiet inlay€ 174,92
R11*Eenvlaksinlay€ 104,95
R12*Tweevlaksinlay€ 163,26
R13*Drievlaksinlay€ 233,23
R14Toeslag voor aangegoten pin, per pin€ 29,15
R24*Kroon€ 256,55
R28*Endokroon, indirect vervaardigd€ 66,31
R29Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening€ 52,48
R31Opbouw plastisch materiaal€ 58,31
R32*Gegoten opbouw, indirecte methode€ 58,31
R33*Gegoten opbouw, directe methode€ 116,61
R40*Eerste brugtussendeel€ 174,92
R45*Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel€ 87,46
R46*Brugverankering, per anker€ 55,26
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen€ 145,77
R50*Metalen fixatiekap met afdruk€ 29,15
R55*Gipsslot met extra afdruk€ 29,15
R60*Plakbrug zonder preparatie€ 116,61
R61*Plakbrug met preparatie€ 174,92
R65Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel€ 40,82
R66Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee€ 23,32
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker€ 64,14
R71*Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond€ 64,14
R72Vernieuwen schildje van plastisch materiaal€ 33,15
R73Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje€ 23,32
R74*Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties€ 23,32
R75Opnieuw vastzetten plakbrug€ 58,31
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon€ 29,15
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element€ 29,15
R78*Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie€ 69,97
R79*Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie€ 116,61
R80*Temporaire, eerste voorziening€ 29,15
R85*Temporaire, volgende voorziening€ 11,66
R90*Gedeeltelijk voltooid werk€ **

PRESTATIESTARIEF
Zirkonium opgebakkenkostprijs
Zenotech vol zirkonium anterior-posteriorkostprijs
Zenotech zirkonium cut-back labiaal porseleinkostprijs
IPS e.max® CADkostprijs
Ambarino up-onlay (nano composiet up-onlays)kostprijs
Facing of inlay/onlaykostprijs
Digitale wax-up per deel (excl. modellen)kostprijs

PRESTATIESTARIEF
Etsbrug metaal/porselein opgebakkenkostprijs
Etsbrug BruxZir®/Full zirkoniumkostprijs
Etsbrug zirkonium opgebakkenkostprijs
Toeslag extra dummy, metaal/porselein opgebakkenkostprijs
Toeslag extra dummy, zirkonium opgebakkenkostprijs
Toeslag extra vleugel, metaalkostprijs
Toeslag extra vleugel, zirkoniumkostprijs

PRESTATIESTARIEF
Noodkroonkostprijs
Nood etsbrug (gebogen twistflexdraad met één prothese element)kostprijs
Essix retainerkostprijs

PRESTATIESTARIEF
Individuele lepel (inclusief model)kostprijs
Schouderporseleinkostprijs
Opbouw (onedel/exclusief model)kostprijs
Wortelkap (exclusief precisieslot)kostprijs
Kroon onder frame (toeslag)kostprijs

PRESTATIESTARIEF
Zirkonium opgebakken (front elementen)kostprijs
Zenotech vol zirkonium (zijdelingse delen-grote bruggen)kostprijs
IPS e.max®CAD (front alleen solitair)kostprijs
Noodkroon verschroefdkostprijs
Meerprijs voor individueel abutment
1. Exclusief individuele afdruklepel
2. Inclusief model analogen
3. Inclusief insert
kostprijs

CodePrestatiesTarief
T11Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus€ 154,51
T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 169,09
T21Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element€ 31,49
T22Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element€ 23,32
T31Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling€ 90,38
T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling€ 104,95
T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling€ 46,65
T41Beperkt consult parodontale nazorg€ 61,22
T42Consult parodontale nazorg€ 88,63
T43Uitgebreid consult parodontale nazorg€ 117,78
T44Complex consult parodontale nazorg€ 156,85
T57*Toepassing lokaal medicament€ 62,97
T60Evaluatie-onderzoek met pocketstatus€ 154,51
T61Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus€ 169,09
T70Flapoperatie tussen 2 elementen€ 189,50
T71Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)€ 291,54
T72Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel)€ 349,84
T73Directe post-operatieve zorg, kort€ 58,31
T74Directe post-operatieve zorg, uitgebreid€ 156,85
T75Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus€ 151,60
T76Tuber- of retromolaarplastiek€ 72,88
T80Tandvleestransplantaat€ 125,36
T81Tuber- of retromolaarplastiek€ 102,04
T82Tandvleescorrectie, per element€ 55,39
T83Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)€ 145,77
T84*Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)€ 349,84
T85*Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element€ 116,61
T86Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal€ 189,50
T87Kroonverlenging per element€ 189,50
T88Kroonverlenging per sextant€ 349,84
T89Directe post-operatieve zorg, kort€ 58,31
T90Directe postoperatieve zorg, uitgebreid€ 156,85
T91Pocketregistratie€ 34,98
T92Parodontiumregistratie€ 69,97
T93*Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling€ 40,82
T94Behandeling tandvleesabces€ 78,71
T95*(Draad)Spalk€ 23,32
T96Uitgebreide voedingsanalyse€ 58,31

CodePrestatiesTarief
U25*Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die
behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden
van vijf minuten
€ 13,28
U35*Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die
verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden
in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in
eenheden van vijf minuten
€ 15,32
U05*Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare
patiënten in eenheden van vijf minuten
€ 15,32
U20Second opinion verricht door de Stichting TIP€ 180,95

CodePrestatiesTarief
X10Kleine röntgenfoto€ 16,33
X21Kaakoverzichtsfoto€ 69,97
X22Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak€ 69,97
X24Schedelfoto€ 31,49
X25Maken meerdimensionale kaakfoto€ 198,24
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 58,31

CodePrestatiesTarief
Z10*Abonnement categorie A per maand€ 7,58
Z20*Abonnement categorie B per maand€ 11,66
Z30*Abonnement categorie C per maand€ 15,74
Z40*Abonnement categorie D per maand€ 19,24
Z50*Abonnement categorie E per maand€ 23,32
Z60*Abonnement categorie F per maand€ 6,41

* Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.

**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.

Voor niet tijdig afgezegde afspraken kunnen wij een tarief in rekening brengen tussen 0 en 100% van de voorgenomen behandeling.